Responsables i compromesos amb el medi ambient, perseguim pràctiques de gestió que siguin beneficioses pel nostre entorn. Així mateix, garantim un ús responsable dels recursos naturals.

sostenibilitat_1
+ Compromesos

El nostre servei de restauració, contribueix al respecte medi-ambiental a  través d'accions orientades a l'abastament responsable, operar de manera eficient, minimitzar el desaprofitament d'aliments i reduir els envasos. 

- Adquirint productes de granges properes, amb la finalitat de fomentar el comerç de proximitat.

- Planificant de forma  ajustada el consum per evitar el malbaratament alimentari i si es produeix, lliurar els excedents a Entitats Socials.

- Substituint tots els plàstics d’un sol ús (canyetes, vaixella, gots...) per material compostable o reutilitzable. El promig de volum de gots retornats anualment (fins abans de la pandèmia), era de 180.000 unitats.

 

Image alt text
+ Reciclatge

- En els nostres esdeveniments facilitem contenidors diferenciats segons les fraccions a recollir i ubicats arreu del recinte. Gràcies a aquest protocol s’ha aconseguit reciclar més del 30% de tots els residus generats a l'Estadi Olímpic en els darrers anys.

- Per avaluar el percentatge de recollida selectiva, seguim una metodologia de control i comptatge mitjançant el número d’aixecades dels contenidors municipals i la seva densitat. Gràcies a això podem establir objectius i indicadors de seguiment per continuar treballant.

- En els darrers anys hem treballat en un procediment intern que facilita la reparació / reutilització de materials sense ús, per tal de prevenir la generació de residus. Els elements re-aprofitables es cedeixen a Entitats Socials.

 

energy_0
+ Estalvi

- Realitzem auditories energètiques periòdiques per tal de seguir tenint línies de treball en l’optimització de consums, amb accions concretes com la substitució massiva de lluminàries per LED o el canvi d’equips climàtics per nous més eficients, reduint quasi un 50% el consum en els últims 10 anys.

- Disposem d’un sistema de telecomandaments centralitzat per encendre o apagar la il·luminació dels diferents sectors del nostre recinte, ajustant així el consum energètic a l’ús real de les nostres instal·lacions.

- Fem ús de l’aigua freàtica no potable pel reg de les zones enjardinades, estalviant una mitjana de 5.000 m3 d’aigua potable de xarxa.

canyeta_3
+ Respectuosos

A l'Anella Olímpica formem part de la iniciativa “Millor sense canyeta” que pretén reduir les canyetes de plàstic d’un sol ús a la restauració. L’objectiu és conscienciar sobre la poca utilitat d’aquest element i promoure el canvi d’estratègies en l’àmbit social.

Les canyetes de plàstic representen un de cada 10 dels residus més trobats a les platges i dins dels animals marins que, si bé les fem servir només durant uns minuts, es queden a la natura durant més de 500 anys.

pam
+ Qualitat

Les instal·lacions de l'Anella Olímpica disposen de la certificació de qualitat ISO 14001 de gestió mediambiental. Aquesta norma internacional permet a les empreses demostrar el seu compromís amb la protecció del medi ambient a través de la gestió dels riscos mediambientals associats a la seva activitat.